Lovrećina

bogato arheološko nalazište. U prekrasnoj uvali nedaleko Postira, osim nalaza koji upućuju na razvijeno rimsko gospodarstvo, Lovrečina je i veliko starokršćansko nalazište. Vidljivi su ostaci ranokršćanske crkve na čijoj je sjevernoj strani krsni zdenac križna oblika čiji je podanak izdignut nad podom, a nad njim je bio ciborij na četiri stupa s kapitelima i kamenim gredama. To je jedinstveni primjer sačuvanog nadgrađa krsnog zdenca u Dalmaciji. Sama uvala je omiljeno kupalište a postoje i ugostiteljski sadržaji.Lovrećina, uvala i arheološko nalazište

Lovrećina, uvala i arheološko nalazište

Lokacija na karti


Info telefoni

Aldura - sport: 021 638 512, 098 423 689

Turistička agencija Likva: 098 167 9998

Linkovi

Razne informacije: